În perioada 29.04.2024 ora 12:00 pană în ziua de 07.05.2024, nu se execută și nu se livrează comenzi.
Ne poti contacta la 0720 880 567 sau daniela.moldoveanu@anevar.ro

Termeni si conditii


I. DISPOZIŢII GENERALE

 1. Magazinul online disponibil la adresa de internet magazin.iroval.ro este administrat de IROVAL-Cercetari în Evaluare SRL, cu sediul în București, str. Scărlătescu nr. 7, sector 1, Nr. de Înreg. în Reg. Com.: J40/10354/1995, adresa de e-mail: daniela.moldoveanu@anevar.ro număr telefon: 021-3112782; 0720-880567.
 2. Prezentul Regulament se adresează clienților ce utilizează magazinul online si serviciile electronice
 3. Acceptarea termenilor și condițiilor este voluntară, însă necesară pentru crearea contului de client și/sau în scopul plasării comenzilor.
 4. Termeni utilizați și interpretarea acestora:
  • Departamentul Relații Clienți oferă clienților informații cu privire la activitatea desfășurată prin intermediul magazinului online (informații cu privire la produse, magazin, promoții, termeni și condiții de vânzare etc) în zilele lucrătoare, de luni până joi, între orele 09.00-17.30 și vineri, între orele indicate 09.00-15.00, la numarul de telefon +40 21 311 27 82 sau la adresa de e-mail: daniela.moldoveanu@anevar.ro, prin intermediul chatului on-line din cadrul magazinului online precum și cu ajutorul formularului de contact din secțiunea ”Contact”. Număr taxat standard – conform tarifului operatorului.
  • Prețul – este exprimat în RON și conține TVA. Prețul nu include costurile de livrare.
  • Zi Lucrătoare – una din zilele de luni până vineri cu excepţia sărbătorilor legale, declarate zile libere.
  • Parola – un șir alfanumeric necesar autorizării accesului în Contul de client, care este stabilit de către utilizatori atunci când creează un Cont. Clientul va păstra parola de acces în strictă confidențialitate (nu le va dezvălui unor terțe persoane). Vânzătorul (IROVAL-Cercetari în Evaluare SRL) oferă Clientului posibilitatea modificării parolei.
  • Client:
   • persoană fizică;
   • persoană juridică; sau
   • organizaţie fără personalitate juridică, care legal i se recunoaşte capacitatea juridică;
  • Codul Civil – Codul Civil Roman, Legea 365/2002, OUG 34/2014, Legea 449/2003, Legea 193/2000.
  • Cont - Serviciul Electronic, identificat prin nume de utilizator (Login) şi Parolă introdusă de Client, resurse colectate de sistemul informatic al Vânzătorului, permițând clientului să utilizeze funcționalitățile/servicii suplimentare. Clientul obține accesul la cont cu ajutorul unui Login și al unei parole. Clientul se va putea conecta în contul său numai după înregistrarea în magazinul online. Contul vă permite să stocați informațiile privind adresele de livrare și de facturare, să urmăriți starea comenzii și să accesați istoricul comenzilor. Clientul este responsabil pentru păstrarea secretului parolei de acces în contul unic. Clientul înțelege că dacă încredințează cuiva parola contului său, acea persoană are acces și la datele sale personale. Datele personale introduse la crearea contului nu vor fi transferate de magazinul online către terțe persoane, cu excepția societăților de curierat care vor acționa în calitate de împuterniciți ai vânzătorului, pentru livrarea produselor comandate.
  • Coșul de cumpărături - un serviciu oferit fiecărui client care utilizează magazinul online pentru a-i permite plasarea comenzii pentru unul sau mai multe produse și vizualizarea unui rezumat al comenzii (inclusiv eventuale costuri de expediere). Prin intermediul unei Comenzi pot fi adăugate în coș unul mai multe produse. Informațiile privitoare la comportamentul clientului în cadrul magazinului online nu vor fi folosite pentru a crea profiluri automate.
  • Login – adresa de e-mail a clientului furnizată în cadrul magazinului online în timpul creării contului sau numele de utilizator
  • Newsletter - Serviciul Electronic, care permite tuturor Clienților care îl utilizează să primească informații periodice de la Vânzător, în special despre produse și promoții noi, la adresa de e-mail sau numărul de telefon furnizat de către client, cu acordul expres al clientului.
  • Produs - bun mobil (carte/revistă/catalog etc), disponibil în magazinul online în format fizic sau electronic care face obiectul tranzacției de vânzare-cumpărare, după achitarea prețului.
  • Magazin online – platforma de vânzare care permite plasarea comenzilor de către client precum și prestarea de servicii puse la dispoziție de către Vânzător, disponibil la adresa: magazin.iroval.ro.
  • Promoții – condiții speciale de vânzare / campanii de promovare, propuse de către Vânzător într-un timp specificat, de care clientul poate beneficia în condițiile specificate acolo, precum reducerea prețului sau a costurilor de livrare, în limita stocurilor disponibile (Art. 32 din OG 99/2000).
  • Termeni și condiții – prezentul document definește termenii de încheiere a contractelor de vânzare-cumpărare încheiate prin intermediul magazinului on-line : magazin.iroval.ro, stabilind drepturile și obligațiile vânzătorului și clientului. În cadrul serviciilor prestate electronic, aceste condiții sunt reglementate de prevederile Legii 365/2002 privind prestarea de servicii pe cale electronică.
  • Vânzător – IROVAL-Cercetari în Evaluare SRL, cu sediul în București, str. Scărlătescu nr. 7, sector 1, Nr. de Înreg. în Reg. Com.: J40/10354/1995; adresa de e-mail: daniela.moldoveanu@anevar.ro număr telefon: 021-3112782, 0720-880567.
  • Conținut - elemente de tip text, grafice sau multimedia (spre exemplu, informații despre produs, imagini de produs, videoclipuri, descrieri, opinii ale cumpărătorilor), care sunt postate în cadrul magazinului online de către vânzător.
  • Contract de vânzare - contract de vânzare la distanță, în sensul art. 2 pct. 7 din OUG 34/2014, privitor la vânzarea de către vânzător către client a produselor cu plata prețului plus orice alte costuri suplimentare, inclusiv costurile de expediere, conform termenilor specificați în cuprinsul acestui document. Contractul de vânzare este încheiat între client și vânzător prin mijloacele de comunicare la distanță, după acceptarea comenzii de către vânzător în conformitate cu principiile stabilite în documentul de față. Contractul de vânzare denumește în special produsul, caracteristicile sale principale, prețul, costurile de expediere și alte condiții relevante. Fiecare produs este subiectul unui contract de vânzare.
  • Serviciu electronic - serviciu oferit pe cale electronică de către vânzător către client prin intermediul magazinul online.
  • Legea privind protecţia consumatorilor, LEGEA - OUG 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, O.G. 130/2000 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță.
  • Cerințe tehnice - cerințe tehnice minime ale căror îndeplinire este necesară pentru utilizarea magazinului online: calculator, laptop sau alt dispozitiv multimedia cu acces la internet; accesul la poșta electronică; browser de internet: Mozilla Firefox versiunea 17.0 și versiuni ulterioare sau Internet Explorer versiunea 10.0 și versiuni ulterioare, Opera versiunea 12.0 și versiuni ulterioare, versiunea Google Chrome 23.0. și mai mare; rezoluție minimă recomandată a ecranului: 1024x768; includerea în browser-ul web a capacității de a salva cookie-urile și de a folosi Javascript. Pentru a încheia un contract de vânzare, clientul trebuie să dețină o adresă de e-mail valabilă sau activă, precum și o tastatură sau un alt dispozitiv de indicare, care oferă posibilitatea de a completa corespunzător formularele electronice.
  • Comanda – declarație a clientului care exprimă voința directă de a încheia un contract de vânzare la distanță cu utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță, precizând produsele selectate de client în Coșul de cumpărături și datele clientului necesare pentru încheierea și realizarea contractului de vânzare. Acceptarea comenzii înseamnă încheierea unui contract de vânzare.

II. SERVICIILE ELECTRONICE ÎN MAGAZINUL ONLINE

 1. Vânzătorul prestează în cadrul magazinului online următoarele servicii electronice pentru client:
  • Contul de client
  • oferă clienților posibilitatea plasării comenzilor precum și încheierea contractelor de vânzare, în condițiile reglementate de termenii și condițiile precizate în acest document;
  • oferă posibilității utilizării coșului de cumpărături;
  • oferă posibilitatea vizualizării conținutul afișat în cadrul magazinului;
  • Newsletter;
 2. Vânzătorul, oferă gratuit, în mod suplimentar pentru clienții care au creat cont în cadrul magazinului online, următoarele servicii:
 3. menținerea sesiunii clientului prin logarea de către acesta în cont (cu ajutorul browserului);
 4. stocarea și punerea la dispoziția clientului prin intermediul contului a istoricului comenzilor;
 5. Utilizarea contului este posibilă după finalizarea următorilor pași de către client:
  • completarea formularului de înregistrare, înțelegerea și acceptarea prevederilor acestor termeni și condiții. Daca un client nu înțelege termenii folosiți îi recomandăm să nu se înregistreze.
  • apăsarea butonului „Înregistrează-te”.
 6. Contractul de vânzare se încheie odată cu primirea de către client a confirmării comenzii, trimise de către vânzător la adresa de e-mail furnizată de către client în timpul înregistrării. Contul este oferit gratuit pentru o perioadă nedeterminată de timp. Clientul are posibilitatea, în orice moment și fără motiv, să șteargă contul (anularea Contului) prin trimiterea unei cereri corespunzătoare către vânzător, la adresa de email daniela.moldoveanu@anevar.ro Crearea contului nu este necesară pentru a plasa o comandă în cadrul magazinul online.
 7. Utilizarea coșului de cumpărături începe în momentul în care clientul adaugă primul produs în coș.
 8. Coșul de cumpărături este oferit gratuit și se golește atunci când comanda este plasată prin intermediul acestuia sau când clientul nu finalizează comanda prin intermediul lui. Coșul de cumpărături salvează informațiile selectate de client și după încheierea sesiunii de browsing, inclusiv deconectarea accidentală, pentru o perioadă de cel mult 1 zi, însă nu rezervă produsele.
 9. Obligațiile clientului:
  • furnizarea datelor conforme cu realitatea la plasarea comenzilor sau în formularele de înregistrare completate la crearea contului;
  • actualizarea imediată a datelor, inclusiv datele personale, furnizate de către client vânzătorului la momentul încheierii contractului de vânzare, în special pentru realizarea corectă a serviciilor; Clientul are posibilitatea de a modifica în orice moment datele introduse în timpul creării contului utilizând toate opțiunile disponibile din cadrul secțiuni cont;
  • utilizarea serviciilor și a funcționalităților puse la dispoziție de către vânzător într-un mod care nu interferează cu funcționarea magazinului Online;
  • utilizarea serviciilor și funcționalității puse la dispoziție de către vânzător în conformitate cu legislația în vigoare și cu prevederile termenilor și condițiilor de față;
  • plata la termen a prețului și a costurilor de expediere;
  • preluarea la timp a produselor comandate prin utilizarea metodei de livrare și plată ramburs;
 10. Reclamațiile referitoare la furnizarea serviciilor electronice pot fi transmise la adresa de email: daniela.moldoveanu@anevar.ro
 11. Se recomandă precizarea de către client în reclamaţie/plângere: natura și circumstanțele referitoare la subiectul plângerii, în special, tipul neregulii și data când a avut loc; solicitarea clientului; datele de contact ale reclamantului – toate acestea vor uşura şi vor grăbi examinarea sesizării de către vânzător.
 12. Soluţionarea reclamaţiei se poate face imediat, nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data confirmării primirii plângerii.

III. CONDIŢIILE ÎNCHEIERII CONTRACTULUI DE VÂNZARE

 1. Principalele caracteristici ale bunurilor care fac obiectul contractului de vânzare sunt prezentate pe pagina fiecărui produs.
 2. Vânzătorul oferă posibilitatea depunerii comenzii pentru produse în următorul mod:
  • pe pagina magazinului online;
  • telefonic;
  • prin poșta electronică;
  • cu ajutorul programului de tip chat disponibil pe Pagina Magazinului Online.
 3. Încheierea contractului de vânzare între client şi vânzător are loc după plasarea comenzii de către client.
 4. Vânzătorul permite clientului să plaseze comanda prin intermediul magazinul online în modul următor:
  • Clientul adaugă produsul/produsele selectat/e în coșul de cumpărături și apoi merge la formularul de comandă.
  • Clientul care deține un cont, confirmă în formularul de comandă conformitatea datelor necesare încheierii și realizării contractului de vânzare. Utilizatorul care nu deține un cont trebuie să completeze formularul de comandă individual cu datele sale, necesare pentru realizarea tranzacției. În fiecare situație, transmiterea de către client a unor date incomplete sau incorecte poate duce la imposibilitatea realizării contractului. În formularul de comandă este necesară specificarea următoarelor date ale clientului: numele și prenumele / denumirea firmei, adresa (strada, numărul poștal, codul poştal, localitatea, județul/sectorul, ţara), adresa de e-mail, număr de telefon de contact şi datele ce ţin de contractul de vânzare: produsul (produsele), cantitatea, adresa şi metoda de livrare, modalitatea de plată. În cazul societăților comerciale este, de asemenea, necesară furnizarea datelor firmei, dacă se solicită emiterea unei facturi fiscale (codul de identificare fiscală, numărul de înregistrare la Registrul Comerțului)
  • Clientul alege una din modalitățile de livrare puse la dispoziție de către Vânzător.
  • Clientul alege modalitatea de plată a prețului și a costurilor de expediere – a sumei totale indicate în formularul de comandă în vederea realizării contractului de vânzare.
  • Clientul trimite vânzătorului comanda prin intermediul funcționalității magazinului online pus la dispoziție în acest scop. În cazul clientului care nu deține un cont și nu a acceptat anterior termenii și condițiile de utilizare a magazinului online, se cere bifarea opțiunii ”Sunt de acord cu termenii și condițiile de utilizare a magazinului online.”.
  • În timpul plasării comenzii, până la apăsarea butonului ”Comand și plătesc”, clientul are posibilitatea să corecteze/actualizeze datele introduse în cadrul secțiunii ”Coș de cumpărături” prin adăugarea sau ștergerea produselor din Coș sau prin actualizarea cantităților comandate.
  • în funcție de modalitatea de plată aleasă, clientul poate fi redirecționat către o pagină a unui prestator extern, care furnizează servicii de plată în scopul realizării plații;
 5. Vânzătorul se străduiește să asigure disponibilitatea tuturor produselor și să realizeze contractul de vânzare-cumpărare, în limita stocului disponibil. Dacă livrarea nu este posibilă din motive independente de magazinul online, clientul are dreptul la rezilierea contractului și la restituirea tuturor sumelor achitate. Clientul nu poate solicita plata unor prejudicii morale.
 6. Valoarea totală a comenzii plasate prin intermediul magazinului online include prețul, costurile de livrare și eventuale alte costuri ale serviciilor opționale plătite și selectate de către client. Vânzătorul poate alege în perioadă desemnată un prag privind comanda minimă pentru care livrarea produselor este gratuită. Dacă preţul total (prețul produsului ce constituie obiectul comenzii, costurile de livrare precum şi alte costuri) nu pot fi calculate dinainte în mod rezonabil dată fiind modalitatea de calcul a prețului, costurile suplimentare de transport, livrare, taxe poștale sau de altă natură, clientul va fi informat pe paginile magazinului online anterior transmiterii comenzii.
 7. Promoțiile disponibile în magazinul online nu se cumulează, dacă prevederile campaniilor promoționale nu stabilesc altfel.

IV. MODALITĂŢI ȘI TERMENI DE PLATĂ PENTRU PRODUSE

 1. Vânzătorul pune la dispoziția clientului, în principiu, următoarele metode de plată:
  • ramburs - plata la curier, în momentul primirii coletului;
  • plata prin transfer bancar în contul vânzătorului;
  • plățile electronice și plata cu carduri de plată prin intermediul serviciilor autorizate, în conformitate cu informațiile puse la dispoziție în cadrul magazinului online.
 2. Metode de plată actuale sunt specificate în cadrul magazinului online în secțiunea "Despre plată". Metodele disponibile de plată pot fi condiționate și de metoda de livrare aleasă de client.
 3. Decontarea a tranzacțiilor electronice și a celor efectuate cu cardurile de plată se efectuează în funcție de alegerea clientului prin intermediul platformelor autorizate;
 4. În cazul în care vânzătorul nu primește plata de la clientul care a ales să plătească în avans, adică plata prin transfer bancar, plată electronică sau plată cu cardul online, departamentul Relații Clienți poate contacta clientul în vederea reamintirii efectuării plății, inclusiv poate să trimită un e-mail. Nerealizarea plății în termen de 4 zile de la plasarea comenzii, iar apoi suplimentar încă în termen de 3 zile, duce la anularea comenzii, respectiv anularea contractului de vânzare. Clientul, poate anula comanda până la primirea mesajului despre trimiterea acesteia, fără a suporta consecințe, luând legătura cu vânzătorul prin intermediul departamentului Relații Clienți, însă această acțiune nu încalcă drepturile lui de retragere din contract.
 5. În cazul în care clientul alege să plătească ramburs la primirea coletului, acesta este obligat să efectueze plata la primirea coletului. Refuzarea primirii coletului chiar și în termenul stabilit suplimentar duce la rezilierea contractului de vânzare. Clientul, poate anula comanda până la primirea mesajului despre trimiterea acesteia, fără a suporta consecințe, de asemenea această acțiune nu încalcă drepturile lui de retragere din contract.

V. COST, MODALITĂŢI ȘI TERMENE DE LIVRARE A PRODUSULUI

 1. Livrarea produselor este disponibilă pe teritoriul României.
 2. Livrarea produsului către client se plăteşte de către acesta, cu excepţia cazului când contractul de vânzare prevede altfel. Costurile livrării produsului (pentru transport, livrare şi servicii poştale) sunt indicate în paginile magazinului online la secțiunea “Costuri de livrare” și în momentul plasării comenzii, inclusiv în momentul în care clientul este de acord să accepte contractul de vânzare. Vânzătorul poate oferi clientului, în principiu, următoarele metode de livrare sau de primire a produsului:
  • expediere prin curier;
  • expediere prin curier cu ramburs;
  • expediere prin Poșta Română.
 3. Metodele disponibile de livrare pot depinde de metoda de plată aleasă de către client.
 4. Durata totală de așteptare privind livrarea produsul către client (data livrării) se compune din timpul de pregătire a comenzii pentru expediere de către vânzător și durata de livrare a produsului de către transportator.
 5. Termenul de livrare al produsului către client este de aproximativ 7 zile lucrătoare, cu excepţia cazului când la plasarea comenzii sau în descrierea produsului s-a specificat un termen mai scurt. În cazul produselor cu termene diferite de livrare, se ia în considerare termenul cel mai lung, dar care nu poate depăşi 7 zile lucrătoare. În cazul în care clientul comandă produse ale căror termene de livrare diferă, acesta poate opta pentru expedierea separată a produselor, urmând să achite o singură dată contravaloarea costurilor de livrare a produselor.
 6. Timpul de pregătire a comenzii pentru expediere de către vânzător este prezentat de fiecare dată pe pagina produsului și se calculează de la data livrării (începutul timpului de livrare):
  • recunoașterea contului bancar sau a contului vânzătorului – în cazul alegerii de către client a plății prin transfer bancar, plății electronice sau a plății online;
  • încheierea contractului de vânzare - în cazul în care clientul alege metoda de plată - ramburs.
 7. La timpul de mai sus, se adăugă și timpul de livrare al produsului de către transportator, care depinde de tipul de livrare ales de către client și este prezentat de fiecare dată pe pagina produsului precum și în secțiunea ”Realizare comandă” în cadrul magazinul online.
 8. Dacă produsele nu au fost livrate în termen de 7 zile lucrătoare, clientul poate solicita livrarea într-un termen suplimentar. Dacă nici în termenul suplimentar produsele nu sunt livrate, clientul poate solicita rezilierea sau rezoluțiunea contractului.

VI. RECLAMAȚIA PRODUSULUI

 1. Baza și responsabilitatea vânzătorului față de client, în cazul în care produsul vândut are un defect fizic sau juridic (garanție), sunt specificate în prevederile Codului civil.
 2. Vânzătorul este obligat să livreze clientului produse fără defecte. În cazul în care vânzătorul a livrat, în mod accidental, un produs cu defecte, clientul poate solicita fie înlocuirea acestuia fie restituirea sumelor achitate.
 3. Reclamația poate fi transmisă în scris, pe adresa Str. Scărlătescu nr. 7, sector 1, București sau la adresa de email daniela.moldoveanu@anevar.ro. Pentru soluționarea reclamației, se recomandă transmiterea produsului defect către vânzător, împreună cu motivele returului, pentru a permite vânzătorului examinarea produsului. Detalii privind modalitățile de retur al produselor reclamate se găsesc în magazinul online în secțiunea "Returnare produse".
 4. Vânzătorul va răspunde solicitării în cel mai scurt timp posibil dar nu mai târziu de 15 zile calendaristice de la data primirii acesteia.
 5. În cazul în care, pentru a da curs solicitării reclamației depuse de către client va fi necesară punerea la dispoziția vânzătorului a produsului cu defecte, clientul va livra produsul pe cheltuiala vânzătorului, la adresa de contact indicată în secțiunea VI, paragraful 3. Detalii privind modalitățile de livrare gratuită a produsului reclamat se găsesc în secțiunea "Returnare produse".
 6. Vânzătorul este obligat să livreze clientului produse care sunt în conformitate cu contractul de vânzare-cumpărare.
 7. Se consideră că produsele sunt în conformitate cu contractul de vânzare-cumpărare, dacă:
  • corespund descrierii făcute de vânzător pe pagina de prezentare a produsului;
  • corespund oricărui scop specific solicitat de către consumator, scop făcut cunoscut vânzătorului și acceptat de aceasta la încheierea contractului de vânzare-cumpărare;
  • corespund scopurilor pentru care sunt utilizate în mod normal produsele de același tip.
 8. Clientul trebuie sa informeze vânzătorul despre lipsa de conformitate a produsului în termen de o lună de la data la care a constatat-o.
 9. Orice înlocuire va fi făcută în cadrul unei perioade de timp rezonabile stabilită de comun acord între vânzător și cumpărător. În cel mult 15 zile calendaristice de la data la care clientul a adus la cunoștință vânzătorului lipsa de conformitate, vânzătorul va comunica clientului decizia de înlocuire urmând ca produsul conform sa fie trimis în perioada rezonabilă de timp stabilită de comun acord.
 10. Garanția reprezintă orice angajament asumat de vânzător față de client prin care acesta se obligă sa restituie clientului, fără solicitarea unor costuri suplimentare, prețul plătit sau prețul de înlocuire a produsului cumpărat dacă acesta nu corespunde condițiilor enunțate pe site.

VII. DREPTUL DE RENUNŢARE LA CONTRACT

 1. Clientul are dreptul de a se retrage din prezentul contract, respectiv de a solicita anularea comenzii, fără a preciza motivele, în termen de 30 zile calendaristice, fără să suporte alte cheltuieli decât cele prevăzute de lege. Pentru exercitarea dreptului de retragere la timp, clientul trebuie să informeze vânzătorul cu privire la dreptul de a se retrage utilizând o declarație neechivocă. Declarația de retragere poate fi depusă:
  • în scris la adresa: Str. Scărlătescu nr. 7, sector 1, București;
  • în format electronic, prin intermediul poștei electronice la adresa: daniela.moldoveanu@anevar.ro;
 2. Perioada de retragere din contractul de vânzare începe de la data la care produsul a fost preluat de către consumator sau de către o parte terță desemnată de acesta, alta decât transportatorul, iar în cazul unui contract de vânzare, care:
  • include mai multe produse care sunt livrate separat, de la intrarea în posesie a ultimului produs sau
  • ține de livrare periodică de produse pe o perioadă determinată – de la intrare în posesie a primului produs;
 3. Vânzătorul are obligaţia de a comunica clientului confirmarea de primire a retragerii (anulare a comenzii) iar în termen de cel mult 14 zile calendaristice de la primirea declaraţiei de reziliere din partea clientului, va restitui clientului toate plățile efectuate de acesta, inclusiv costurile de livrare a produsului (cu excepția costurilor suplimentare ce rezultă din modul de livrare ales de client, altul decât modul cel mai ieftin, obişnuit de livrare disponibil în magazinul online).
 4. Vânzătorul va returna plata folosind aceeași metodă de plată pe care a folosit-o clientul, cu excepția cazului în care consumatorul a fost de acord în mod clar, cu un mod diferit de restituire care nu-i creează nici un fel de costuri. Vânzătorul va putea amâna returnarea plăţilor făcute de client până în momentul recepţionării produselor sau primirea unei dovezi a clientului că a expediat produsele.
 5. Clientul are obligaţia imediată, dar nu mai târziu de 14 zile calendaristice de la ziua în care a renunţat la contract, să restituie produsul vânzătorului.
 6. Consumatorul va suporta costurile directe de returnare a produsului.

VIII.PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 1. Datele personale ale clientului sunt prelucrate de către vânzător ca operator de date cu caracter personal cu acordul expres al clientului și pentru îndeplinirea obiectului contractului de vânzare.
 2. Furnizarea datelor personale de către client este voluntară, datele fiind necesare pentru crearea contului, pentru utilizarea anumitor servicii electronice, transmiterea de oferte și de informații despre noutăți editoriale, reduceri și pentru încheierea contractului de vânzare.
 3. Vânzătorul aplică măsurile tehnice și organizatorice corespunzătoare în vederea protejării datele personale procesate.
 4. Datele personale ale clientului, furnizate în cadrul magazinului online, vor fi procesate de către vânzător în scopuri clare, descrise în detaliu în cadrul Politicii de confidențialitate disponibile în magazinul online.
 5. Datele cu caracter personal nu vor face obiectul realizării de profiluri automate.
 6. Clientul are dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, dreptul de a se opune, dreptul de a accesa datele sale personale, de a solicita rectificarea, ștergerea, limitarea procesării și transferul de date.
 7. Mai multe detalii privind protecția datelor cu caracter personale pot fi consultate în secțiunea ”Politica de confidențialitate” disponibile în magazinul online.

IX.RETRAGEREA DIN CONTRACT PRIVIND PRESTAREA SERVICIILOR ȘI MODIFICAREA REGULAMENTULUI

 1. Vânzătorul poate în orice moment renunța la contractul privind prestarea serviciilor din motive precum:
  • modificarea legii care reglementează furnizarea de servicii electronice de către Vânzător, care au influență asupra drepturilor și obligațiilor reciproce specificate în contractul încheiat între părți sau o modificare a interpretării dispozițiilor celor de mai sus prin hotărâri judecătorești;
  • modificarea modalității în care serviciul este oferit exclusiv din motive tehnice sau tehnologice (în special actualizarea cerințelor tehnice indicate la punctul I);
 2. Indiferent de conținutul art. 1, luând în considerare atenția specială acordată de Vânzător protecției datelor personale ale Clientului și prelucrarea acestora pentru o perioadă rezonabilă de timp, vânzătorul poate rezilia contractul cu efect imediat, în caz de inactivitate a clientului în cadrul magazinul online pentru o perioadă neîntreruptă de minim 3 ani. Rezilierea contractului pentru inactivitate are ca efect ștergerea datelor personale din baza de date.
 3. Vânzătorul, trimite declarației sa, conform celor specificate în pct. 1 și 2 de mai sus, la adresa de e-mail indicată de către client atunci când acesta creează un cont sau plasează o comandă.
 4. Vânzătorul poate denunța unilateral contractul cu clientul și/sau să refuze dreptul de utilizare a magazinului online, precum și plasarea de comenzi și poate limita accesul la un anumit sau la întregul conținut, în cazul în care clientul încalcă prevederile punctului II. art. 7. din Termenii și condițiile de utilizare a magazinului online.
 5. În caz de încălcare gravă de către client a prevederilor de la punctul II. art. 7, vânzătorul poate să nu accepte anumite forme de plată ale clientului, pentru a evitarea alte daune.
 6. În cazul plasării unei alte comenzi la alegerea unei anumite metode de plată sau de livrare de către client, pentru care se aplică dispozițiile art. 5 de mai sus, vânzătorul va contacta clientul prin trimiterea unui mesaj la adresa de e-mail furnizată de acesta pentru a-l notifica despre încălcarea termenilor și condițiilor, respectiv despre neacceptarea anumitor mijloace de plată sau de livrare, indicând modalitățile alternative de plată sau de livrare.
 7. Clientul căruia i se aplică prevederile paragrafului art. 4 sau 5 de mai sus poate utiliza magazinul online sau poate utiliza o anumită metodă de plată sau livrare după contactul în prealabil cu vânzătorul și obținerea acordului acestuia pentru continuarea utilizării magazinului online sau folosind o anumită metodă de plată sau metodă de livrare.

X. DISPOZIȚII FINALE

 • Contractele încheiate prin Magazinul Online sunt încheiate în limba română.
 • Securizarea, asigurarea și punerea la dispoziție a prevederilor relevante ale contractului privind prestarea serviciilor pe cale electronică se realizează prin trimiterea unui mesaj la adresa de e-mail furnizată de către Client.
 • Asigurarea, securizarea, punerea la dispoziție și confirmarea către client a prevederilor contractului de vânzare încheiat se face prin trimiterea unui e-mail către client cu confirmarea comenzii plasate precum și prin atașarea la coletul care conține produsul, a specificațiilor comenzii și a dovezii fiscale privind achiziția.
 • Vânzătorul furnizează măsuri tehnice și organizatorice adecvate gradului de pericol pentru securitatea funcționalității sau serviciilor furnizate în cadrul contractului privind prestarea serviciilor. Utilizarea serviciilor electronice este asociată cu riscurile tipice de transmitere a datelor prin Internet, cum ar fi diseminarea, pierderea sau accesul persoanelor neautorizat.
 • Vânzătorul informează clienții asupra faptului că utilizarea magazinului online prin intermediul unui browser Web, inclusiv plasarea unei comenzi și efectuarea unui apel telefonic către departamentul Relații Clienți, poate implica suportarea unor costuri privind conectarea la Internet sau efectuarea unui apel telefonic, în conformitate cu tariful furnizorului de servicii utilizat de către client.
 • În cazurile care nu sunt reglementate de Termenii și condițiile de utilizare a magazinului online, se aplică dispozițiile generale aplicabile ale legilor române, respectiv: Codul civil; Legea 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, Legea 356/2002 privind comerțul electronic, HG 1308/2002 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea legii 356/2002 privind comerțul electronic, legea 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate intre profesioniști și consumatori, Legea 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, Legea 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.

Folosim cookies pentru a optimiza functionalitatea si performanta website-ului si pentru a imbunatati experienta de navigare si serviciile pe care le oferim. Continuarea navigarii pe website-ul nostru se considera acceptare a politicii de confidentialitate.

Esti de acord cu utilizarea acestora?

Da, sunt de acord Citeste mai multe...