Ne poti contacta la 0720 880 567 sau daniela.moldoveanu@anevar.ro

Politica de confidentialitate


I. Cadrul general

Art. 1

 1. IROVAL-CERCETĂRI ÎN EVALUARE SRL tratează cu seriozitate protecția datelor cu caracter personal care îi sunt încredințate, securitatea acestora, precum și conformarea cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 – Regulamentul general privind protecția datelor. În acest sens, politicile de confidențialitate și securitate reflectă preocuparea de a prelucra doar datele strict necesare pentru realizarea scopului activității de vânzare de cărți și publicații și păstrarea în siguranță a acestora.
 2. Prezenta procedură reglementează modul în care sunt colectate, procesate, utilizate și păstrate datele cu caracter personal obținute în format fizic sau electronic, de către IROVAL-CERCETĂRI ÎN EVALUARE SRL.

II. Temeiul legal în baza căruia IROVAL-CERCETĂRI ÎN EVALUARE SRL colectează și utilizează date cu caracter personal:

Art. 2 IROVAL-CERCETĂRI ÎN EVALUARE SRL colectează și procesează date cu caracter personal pentru îndeplinirea activităților de vânzare de cărți și publicații, la sediul editurii sau prin intermediul magazinului online, în conformitate cu obiectul său de activitate.

III. Categorii de date cu caracter personal care fac obiectul prelucrării:

Art. 3 Categorii de date cu caracter personal care fac obiectul prelucrării:

 • Numele și datele de contact: Numele și prenumele, adresa de e-mail, adresa poștală, adresa de facturare, numărul de telefon și detaliile bancare privind facturarea (cum ar fi banca și numărul de cont bancar) necesare pentru identificarea plăților
 • Datele care apar pe durata existenței contractului – produsele achiziționate, volumul serviciilor prestate;
 • Datele de autentificare: numele de utilizator/adresa de email și parola de autentificare. Nu avem acces la parola propriu-zisă.

În plus, procesăm următoarele date personale:

 • Detalii din mesajele dintre IROVAL-CERCETĂRI ÎN EVALUARE SRL și client
 • Înregistrări despre comportamentul pe pagina magazinului online

IV. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

Art. 4 Furnizarea de servicii şi îmbunătățirea acestora. Pentru a putea presta și îmbunătăți serviciile oferite, procesăm datele dvs. personale pentru:

 1. Procesarea comenzilor de produse sau servicii, comandate fie prin intermediul magazinului nostru online fie telefonic sau direct la sediul nostru. Temeiul juridic este acela că datele sunt indispensabile pentru executarea contractului de cumpărare iar unele informații sunt indispensabile pentru îndeplinirea obligațiilor legale.
 2. Notificarea privind disponibilitatea produselor. În cazul în care solicitați monitorizarea disponibilității unui articol, procesăm datele dvs. personale pe baza acordului dvs.
 3. Departamentul Relații clienți. Pentru a oferi servicii clienților şi a elimina eventualele probleme în executarea contractului de vânzare, procesăm datele personale în baza necesității respectării acestor contracte.
 4. Comunicarea. Utilizăm datele colectate în scopul comunicării cu dvs. într-un mod personalizat. De exemplu, vă putem contacta telefonic, prin e-mail sau prin alte mijloace, pentru a vă reaminti că aveți produse în coșul de cumpărături on-line, pentru a vă ajuta să finalizați comanda, pentru a vă comunica starea curentă a cererii, a comenzii sau a reclamației dvs., pentru a obține informații suplimentare, dacă este cazul sau pentru a vă anunța că trebuie să acționați pentru a vă menține contul în stare activă.
 5. Îmbunătățirea serviciilor. Folosim datele pentru îmbunătățirea continuă a serviciilor și a sistemelor noastre, inclusiv pentru a adăuga funcții noi și, totodată, pentru a lua decizii informate, bazate pe interesul nostru legitim, derivat din nevoia de a îmbunătăți serviciile prestate, Pentru a asigura protecția adecvată a drepturilor şi a intereselor dvs., vom folosi date personale anonimizate în vederea îmbunătățirii serviciilor.

Art. 5 Protecție, securitate și soluționarea disputelor. Putem prelucra datele și dintr-un interes legitim, care constă în a asigura protecția şi securitatea sistemelor și a clienților noștri, pentru prevenirea şi detectarea fraudelor, rezolvarea litigiilor şi implementarea acordurilor noastre , pe baza interesului legitim.

Art. 6 Oferte de marketing.

Comunicări comerciale transmise prin e-mail:

 • vă putem trimite comunicări comerciale referitoare la produse similare celor cumpărate;
 • Aveți întotdeauna posibilitatea de a refuza aceste comunicări comerciale, folosind link-ul pentru dezabonare din fiecare e-mail.
 • În cazul dezabonării de la mesajele comerciale, nu vom mai utiliza datele dvs. electronice de contact în aceste scopuri. Vom reîncepe utilizarea acestora doar dacă vă înscrieți sau dacă le solicitați în mod expres.

 • Dacă nu sunteți clientul nostru, procesăm datele pe baza acordului dvs.
 • Aveți dreptul să obiectați oricând şi gratuit față de o astfel de prelucrare. Datele de contact sunt furnizate la sfârșitul acestui document.

V. Prelucrarea cookie-urilor din cadrul magazinului online

Art. 7 Utilizarea fișierelor de tip cookie

 • Atunci când utilizatorii accesează magazinul online și se autentifică în contul de client, vor fi colectate informațiile asociate conectării (userul, parola, numele și prenumele, adresa de e-mail etc.).
 • Colectarea automată a datelor cu caracter personal are loc în anumite situații, la utilizarea unor secțiuni ale site-ului web (spre exemplu, la completarea formularelor de comandă). În acest caz sunt colectate adresele IP ale conexiunii la internet, data și ora completării, contul de client etc., acestea fiind necesare pentru identificarea clientului.
 • La vizitarea magazinului online vor fi plasate automat cookies în computerele care îl accesează, necesare pentru buna funcționare a site-ului, activarea unor funcții de bază precum navigarea și accesarea zonelor securizate sau cookies cu rol statistic care colectează și raportează informațiile în mod anonim și care permit înțelegerea modului în care este vizitat site-ul.
 • Prin navigarea în cadrul magazinului online sau introducerea detaliilor de conectare pentru accesarea zonelor rezervate clienților înregistrați, se prezumă consimțământul de a plasa aceste cookies pe computerul sau dispozitivul conectat la internet.
 • IROVAL utilizează serviciul Google Analytics pentru contorizarea vizualizărilor. Mai multe informații despre acest subiect puteți găsi aici - https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

VI. Categoriile de persoane vizate

 1. membrii titulari și stagiari ai Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România
 2. persoane fizice sau juridice (terți) care nu au calitatea de membru al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România.

VII. Cine poate avea acces la datele cu caracter personal prelucrate în cadrul magazinului online?

 • IROVAL-CERCETĂRI ÎN EVALUARE SRL se va asigura că datele cu caracter personal sunt procesate doar în legătură cu scopurile menționate mai sus.
 • Putem transmite date cu caracter personal următoarelor părți care acționează conform instrucțiunilor noastre în calitate de împuterniciți: companii furnizoare de diferite servicii (curierat – Poșta Română, Fan Courier; procesatorul de plăți; dezvoltare și suport IT).

VIII. Drepturile persoanelor vizate cu privire la datele cu caracter personal

Art. 8 Persoanele vizate ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate în contextul îndeplinirii activității de vânzare de carte și alte publicații au următoarele drepturi:

 1. dreptul de acces la datele cu caracter personal - dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal pe care le deținem în legătură acestea;
 2. dreptul la rectificare - dreptul de a rectifica datele deținute de IROVAL dacă acestea nu sunt corecte sau complete. Dacă datele pe care le deținem trebuie actualizate sau în cazul în care acestea ar putea fi incorecte, persoanele vizate au dreptul de a solicita corectarea oricărei inexactități. Acest drept poate fi exercitat în scris, la adresa Str. Scărlătescu nr. 7, sector 1, București sau prin intermediul unui e-mail la adresa daniela.moldoveanu@anevar.ro
 3. dreptul la ștergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”) – dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal în anumite situații, de exemplu dacă acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate;
 4. dreptul la restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal - se aplică în anumite situații, de exemplu, în cazul în care este contestată acuratețea datelor și poate fi exercitat pentru o perioadă care să permită verificarea exactității acestora;
 5. dreptul la portabilitatea datelor – dreptul de a obține datele cu caracter personal care au fost furnizate într-un format structurat și care să poată fi citit automat și de a transmite aceste date altui operator, atunci când mijloacele tehnice permit acest lucru. Acest drept poate fi exercitat doar în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământul persoanelor vizate.
 6. dreptul la opoziţie – dreptul persoanelor vizate de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal, din motive legate de situația particulară în care se află acestea, dacă nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea;
 7. dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri - dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizată, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice asupra persoanelor vizate sau care le afectează în într-o măsură semnificativă.
 8. dreptul de a depune o plângere – în cazul unor nemulțumiri legate de modul în care Asociația utilizează datele cu caracter personal ale persoanelor vizate, acestea au dreptul de a face o plângere adresată responsabilului cu protecția datelor. Dacă modul în care IROVAL-CERCETĂRI ÎN EVALUARE SRL a răspuns unei eventuale plângeri nu este satisfăcător, persoanele vizate se pot adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
 9. Art. 9 Aceste drepturi pot fi exercitate contactând IROVAL-CERCETĂRI ÎN EVALUARE SRL la adresa de e-mail daniela.moldoveanu@anevar.ro

, urmând ca IROVAL să depună toate eforturile rezonabile și practice pentru a se conforma solicitării, atâta timp cât aceasta este în concordanță cu legislația aplicabilă.

IX. Securitatea datelor cu caracter personal prelucrate de IROVAL-CERCETĂRI ÎN EVALUARE SRL în cadrul magazinului online

Art. 10 Datele dumneavoastră se transmit în formă criptată. Vom folosi sistemul de codificare SSL (secure socket layer). Securizăm pagina noastră Web și celelalte sisteme, prin măsuri tehnice și organizatorice împotriva pierderii și a distrugerii datelor dvs., împotriva accesării acestora de către persoane neautorizate, a modificării sau a difuzării acestora.

Art. 11 Solicităm prelucrătorilor de date cu care colaborăm să dovedească concordanța sistemelor lor cu regulamentul GDPR.

Art. 12 Accesul la contul dvs. de client este posibil numai după introducerea userului și parolei personale. În acest context, am dori să vă atenționăm că este absolut necesar să nu divulgați datele dumneavoastră de acces unor terțe persoane, iar, după încheierea sesiunii dvs. în contul de client, să închideți întotdeauna fereastra browser-ului, în special în cazul în care folosiți computerul în comun cu alți utilizatori. IROVAL-CERCETĂRI ÎN EVALUARE SRL nu își asumă responsabilitatea abuzurilor în privința unor parole folosite, cu excepția cazului în care situația a fost cauzată direct de către IROVAL.

X. Transferul datelor personale către terți

Art. 13 Informațiile dvs. personale vor fi transmise unor terți numai în cazul în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea contractului de vânzare, pe baza unui interes legitim sau dacă v-ați exprimat în prealabil acordul:

 • companiilor emitente de carduri de credit, furnizorilor de servicii de plată pentru procesarea plăților și băncilor, pe baza comenzii dvs., în vederea executării contractului de vânzare
 • companiilor de transport, în scopul livrării produselor sau a serviciilor comandate de dvs. și al soluționării reclamațiilor, inclusiv rezilierea contractului
 • altor furnizori de servicii, terților implicați în prelucrarea datelor;
 • terților, de exemplu procurorilor și tribunalelor, în scopul recuperării sau al încheierii oricărui contract cu dvs.;
 • autorităților publice (de exemplu, poliției)

Art. 14 În cazul în care un terț folosește datele în contextul interesului său legitim, administratorul nu își asumă această responsabilitate. Acest proces este guvernat de principiile de prelucrare a datelor cu caracter personal ale companiilor și ale persoanelor relevante.

XI. Timpul de procesare a datelor

Art. 15 Procesăm și stocăm datele cu caracter personal

 • pe o perioadă absolut necesară pentru a asigura toate drepturile şi obligațiile care rezultă din contractul de vânzare, mai precis pe durata comenzii și a perioadei de garanție
 • timp de 1 an după sfârșitul perioadei de garanție, pentru rezolvarea posibilelor dispute
 • pe durata cât IROVAL, în calitate de vânzător, este obligat să păstreze informațiile, în conformitate cu reglementările juridice generale. Documentele contabile, de exemplu facturile emise de IROVAL-CERCETĂRI ÎN EVALUARE SRL, sunt arhivate conform legii, pe o perioadă de 10 ani de la emiterea acestora.
 • Acordul pentru notificarea privind disponibilitatea produselor rămâne în vigoare pe termenul disponibilității informațiilor trimise, dar nu mai mult de o perioadă de 1 an sau până la revocarea acestuia.

Folosim cookies pentru a optimiza functionalitatea si performanta website-ului si pentru a imbunatati experienta de navigare si serviciile pe care le oferim. Continuarea navigarii pe website-ul nostru se considera acceptare a politicii de confidentialitate.

Esti de acord cu utilizarea acestora?

Da, sunt de acord Citeste mai multe...